Pravidlá katalógu

  1. Pridávanie firiem do katalógu je bezplatné.
  2. Novo vložené firmy budú najprv skontrolované, či neporušujú pravidlá katalógu a o výsledku bude používateľ informovaný e-mailom.
  3. Firmy bez vyplneného IČO nebudú akceptované.
  4. Názov firmy sa musí zhodovať s obchodným menom uvedeným v obchodnom alebo živnostenskom registry Slovenskej republiky.
  5. Majiteľ katalógu si vyhradzuje právo upraviť údaje firmy v katalógu, alebo ich prestať zobrazovať.
  6. Majiteľ katalógu si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a doplniť nové pravidlá.

Používateľská zóna

Registrácia Zabudnuté heslo